FORSIKRING

Din Forza forsikring

Når du forsikrer din leasingbil, er det hos FORZA FORSIKRING, hvor det er ETU Forsikring, der er det bagvedliggende forsikringsselskab.

Din forsikring opkræves månedsvist på samme faktura som din leasingydelse. Du modtager ikke en police, da denne bliver sendt til bilens ejer (Forza Leasing). Du kan dog altid få en kopi af policen og forsikringsbetingelserne ved at henvende dig til Kundeservice på kundeservice@forzaleasing.dk.

I tilfælde af skade
Får du en skade, anbefaler vi, at du ringer til Forza Leasing på telefon 7027 4466 og taster 4. Her kan du anmelde din skade og booke tid til reparation af din bil.

Når du har booket tid til reparation af din bil, skal du udfylde en skadesanmeldelse til forsikringsselskabet. Det gør du på www.etuforsikring.dk. Vælg ”Anmeld skade”, herefter "Øvrige skader”. Efterfølgende vil du blive mødt af en menu, klik her på "Anmeld skade af køretøj" og vælg herefter din form for skade. Du behøver ikke at indtaste dit policenummer, hvis bare du indtaster bilens registreringsnummer. Da systemet kræver at feltet alligevel udfyldes, skriver du også bare registreringsnummeret her.

Har du spørgsmål til en igangværende skadesbehandling, skal du ringe direkte til ETU Forsikring på telefon 7472 8600 og taste 1.

Vejhjælp
Får du brug for vejhjælp, kan du døgnet rundt ringe til DK Assistance på telefon 7070 2210 (i Danmark) eller SOS International (rødt kort) på telefon 7010 5052 (i udlandet) og få bilen bugseret til værkstedet. Bruger du anden vejhjælp, er dette ikke dækket af din forsikring.

Du rekvirerer det røde kort på https://www.sos.eu/da/roedt-kort/#download-app. Det er således ikke nødvendigt at kontakte hverken Forza Leasing eller ETU Forsikring.

Selvrisiko
Selvrisiko i forbindelse med skade opkræves af Forza Leasing på vegne af forsikringsselskabet.

Du kan i nogle tilfælde blive opkrævet selvrisiko ved skade, selvom der er en skyldig modpart. Selvrisikoen vil blive returneret til dig, når modpartens forsikringsselskab har accepteret skaden.

Er føreren af bilen på ulykkestidspunktet under 25 år opkræves dobbelt selvrisiko.

Kørsel i udlandet
Tidligere skulle man medbringe det grønne forsikringskort ved kørsel i udlandet som dokumentation for, at ens bil var ansvarsforsikret. Det skal man ikke længere.

Den lovpligtige ansvarsforsikring på din bil gælder i alle EU- lande. Det vil sige, at du frit kan køre rundt i hele EU, når bilen er forsynet med en gyldig dansk nummerplade. Nummerpladen er i sig selv bevis for, at din bil er ansvarsforsikret. Det er derfor ikke længere nødvendigt at medbringe det grønne kort, når du kører inden for EU's grænser samt i Norge, Island, Schweiz, Andorra og Serbien.

Der er dog enkelte Østeuropæiske lande, hvor man stadigvæk skal medbringe det grønne forsikringskort. Du kan få det grønne kort ved at kontakte ETU Forsikring på
telefon 74 72 86 00 og taste 2.

Vigtig information: Alpha Insurance og Qudos Insurance
Forza Forsikring blev tidligere håndteret af Alpha Insurance, som desværre gik konkurs den 8. maj 2018. Qudos Insurance overtog forsikringerne fra konkursboet efterfølgende.

Skulle du være kommet i klemme i forhold til erstatning fra Alpha Insurance, og er har du privatleaset din bil hos Forza Leasing, er dit krav omfattet af Garantifonden for Skadesforsikring, og vi har allerede anmeldt sagen til dem. Har du erhvervs- eller splitleaset din bil hos Forza Leasing, skal du sikre dig, at dit krav er anmeldt til kurator Boris Frederiksen hos Kammeradvokaten. Det kan du læse mere om på https://alphagroup.dk/denmark/.

Vi har den 20. december 2018 modtaget meddelelse om, at Qudos Insurance er gået konkurs. Alle forsikringer hos FORZA FORSIKRING er dog flyttet til ETU Forsikring den 6. december 2018 på samme vilkår og til samme pris, som var gældende ved leasingaftalens indgåelse, resten af kontraktperioden.

Således skal skader, der er sket inden den 6. december 2018, men som endnu ikke er anmeldt til forsikringsselskabet, anmeldes til Garantifonden for Skadesforsikring (privatleasing) eller til kurator Boris Frederiksen hos Kammeradvokaten (erhvervs- og splitleasing) inden 4 uger efter konkursdagen, mens skader der er sket den 6. december 2018 eller derefter skal anmeldes til ETU Forsikring på https://etuforsikring.dk/.

Har du anmeldt en skade inden konkursdagen, er den automatisk sendt videre til rette sted, men anmelder du først skaden efter, skal du selv sikre dig, at den bliver anmeldt rette sted. Du kan læse mere på Finanstilsynets hjemmeside på https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2018/Qudos-konkurs-201218 og på Qudos Insurances hjemmeside på http://www.qudosinsurance.dk/.

Menu
Biler
Indhent tilbud