FORSIKRING

Friskadeforsikring

Dækning og betingelser:
• Se dækning og evt. skadeindrapportering via dit login på www.forzaleasing.dk
• Ingen selvrisiko ved skade, hvis skadens størrelse (i kr.) er større end selvrisikoen
• Ingen selvrisiko på rudereparation samt udskiftning af rude
• Ingen præmieregulering ved skade

Friskadedækningen er udvidet til at omfatte selvrisikodækning, som er beskrevet nedenfor.

Efter en dækningsberettiget kaskoskade på din bil i henhold til betingelserne for denne bilforsikring, dækkes den selvrisiko, forsikringstager hæfter for.

Der ydes dog kun dækning, når selvrisikoen på denne bilforsikring overskrides og efter en godkendt skadesudbetaling. Skader under policens selvrisiko dækkes ikke. Der ydes maksimalt selvrisikodækning to gange indenfor 12 måneder.

Hvis føreren er under 23 år, gælder fortsat ekstra selvrisiko jfr. betingelsernes pkt. 3.2

Friskadedækningens glasdækning er udvidet, så der ikke gælder selvrisiko ved dækningsberettiget rudeskift.

Præmien udgør 208,00 kr. om måneden (de i leasingaftalen nævnte 2.495,00 kr. årligt) og opkræves månedsvis sammen med den almindelige Forza Forsikring.

Menu
Biler
Indhent tilbud