PERSONDATA

Politik

Dataansvar
Forza Leasing behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Det er gennemgående for vores databehandling, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er
relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
 • Personfølsomme data:
 • Cpr-nummer, bankdetaljer, lønsedler/årsregnskaber, RKI-status

Hvordan modtager vi oplysningerne?
Oplysningerne kommer fra dig. RKI-status undtaget.

Forza Leasings formål med behandling af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er især:

 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formål med behandling af oplysninger:

 • Leasingtilbud
 • Leasingaftaleindgåelse
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Levering af varer og ydelser
 • Administration af din relation til os

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med en leasingaftale sker der videregivelse af oplysninger til relevante samarbejdspartnere. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger ud fra om, du har modtaget et tilbud, eller du har indgået en leasingaftale.

 • Bogføringsbilag skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år.

Vi opbevarer dog oplysninger på kunder og køretøjer, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til data-portabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Hvis du fx henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.

Den juridiske enhed, hvor vi indsamler, behandler og passer på dine data, er:

Forza Leasing A/S
CVR.: 25824040
Frejasvej 23A
3400 Hillerød
Telefon: 7027 4466
E-mail: info@forzaleasing.dk

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Gældende privatlivspolitik vil til hver en tid være tilgængelig på vores webside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Interne IT-systemer
Forza Leasing har en række interne IT-systemer, vi benytter til behandling af kundedata. Disse systemer er altid opdaterede og bedst muligt skærmet for hacking og indtrængning udefra.

Hjemmeside og digitale medier
På vores hjemmesider indsamler vi kun persondata, når du selv giver det til os. Eksempelvis når du kontakter os for et leasingtilbud. Ved at benytte vores hjemmesider accepterer du, at vi indsamler fuldstændigt anonymiserede data om dig.

Brug af kontaktformularer ”kontakt mig”
På forzaleasing.dk kan du benytte dig af vores kontaktformularer ”Kontakt mig”. Her beder vi om følgende informationer:

 • Dit navn
 • E-mail
 • Telefonnummer

Når du sender dine informationer til os, modtager vi dem i et sikkert kundedatabasesystem til videre behandling. Herved giver du Forza Leasing lov til at kontakte dig via disse informationer, eksempelvis med henblik på en leasingaftale.

Cookiedata
Vores hjemmesider anvender cookies, for at bidrage til at give dig den bedste oplevelse, vi kan.
Cookies er små tekstfiler, der placeres på din computer eller mobiltelefon, når du besøger websites.

Vi anvender cookies til følgende formål:

 • Forbedre din brugeroplevelse og få avancerede funktioner til at virke.
 • Forbedre hastigheden for webstedet.
 • Tillade dig at dele sider med sociale netværk som Facebook o.a.
 • Løbende at forbedre vores hjemmeside til fordel for dig.
 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.
 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette.
 • Annonceafvikling, så vi kan styre, hvor ofte samme annonce vises til den samme bruger og registrere hvor mange, der klikker på den.
 • Adfærdsbaseret, individuelt målrettet annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, som vi formoder, er mest relevante for dig.

Vi anvender ikke cookies til:

 • At indsamle personligt identificerbare oplysninger.
 • At samle personfølsomme data ind.
 • At videregive personligt identificerbare data til tredjepart

Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg på vores website.

Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://www.minecookies.org/cookiehandtering

Facebook, Instragram, LinkedIn (3. parts-cookies)
På vores websites kan du linke til/benytte Like-knap til Facebook, Instragram og LinkedIn. Du skal være opmærksom på, at, hvis du gør det, modtager Facebook, Instragram og LinkedIn tekniske data om din browser, IP-adresse, og hvilke sider du besøger.

Forza-koncernen anvender Facebook re-targeting/pixel, der b.la. anvendes til at udføre statistiske analyser samt profilering.

Når du benytter disse tjenester, er det deres cookie-regler, der gælder. Du kan læse mere om disse cookie-regler her:
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Menu
Biler
Indhent tilbud