Anvisningsaftale

Anvis din leasingbil til ny køber

Når du skal sælge din leasingbil kræver det at der tegnes en anvisningsaftale med den nye køber/ejer af bilen. Køberen skal være CVR-registreret for at kunne købe bilen ud af leasingselskabet.


Hvad er en anvisningsaftale?

En anvisningsaftale er en aftale du laver, med en person, som gerne vil købe dit køretøj når din leasingkontrakt er udløbet. En anvisningskontrakt indeholder blandt andet information omkring nuværende leasingtager, køber og selvfølgelig det beløb som bilen anvises til.

Ved udløb af din leasingaftale skal du jf. § 14 i Forza Leasing A/S vilkår anvise en CVR registreret køber af køretøjet. Til denne anvisning skal du bruge anvisningsformularen, som du kan hente/udfylde via nedenstående link.

Det er vigtigt, at formularen udfyldes komplet med alle informationer. Det er også vigtigt at iagttage, at anvisningen ikke er gyldig før anviste køber har betalt samt eventuelle restancer er betalt.

Proceduren for at anvisning af en køber til det leasede køretøj?

1. Først skal anvisningsaftalen udfyldes komplet og korrekt.

2. Derefter skal du som leasingtager sende den udfyldte anvisningsformular til Forza Leasing A/S (anvisning@forzaleasing.dk) – husk at mailen skal sendes Cc til den anviste køber, som straks skal bekræfte anvisningen og dens indhold overfor Forza Leasing A/S.

3. Du/anviseren og den anviste køber skal bekræfte anvisningen senest 2 hverdage inden anvisningsdatoen.

4. Hvis tidsfristen overskrides risikerer leasingtager, at blive pålagt ekstra afgift/bøde fra SKAT (Motorstyrelsen).


Hvis du er i tvivl så spørg din kontaktperson i det bilhus du har aftalt leasingaftalen med.

Du er altid velkommen til at kontakte Forza Leasing A/S kundeservice på: 70 27 44 66

Menu
Biler
Indhent tilbud